Coś takiego nie może istnieć

powiedziała królowa Wiktoria do ministra, który chciał zakazać stosunków
seksualnych między kobietami w Wielkiej Brytanii

Idea.

Tematyka projektu skupiona jest wokół podwójnego wykluczenia i niewidoczności kobiet homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i queerowych (LBTQ) w przestrzeni publicznej. Z jednej strony doświadczają one dyskryminacji ze względu na płeć, ponieważ są kobietami, z drugiej, ze względu na wybór kobiety jako osoby, z którą decydują się stworzyć relację intymną. Projekt upomina się o przestrzeń dla kobiet nieheteronormatywnych, które nie wpisują się w tradycyjny wizerunek kobiecości. W ścisły sposób nawiązuje do miasta, w którym jest realizowany, zarówno przez dobór uczestniczek – kobiet mieszkających w Białymstoku, jak i przez poruszany temat – obecność kobiet, których istnienie w codziennym życiu społeczności lokalnej jest przemilczane, marginalizowane lub wręcz ignorowane.

Opis projektu.

Jest to projekt wpisujący się w nurt fotografii społecznie zaangażowanej. Dążymy poprzez niego do stworzenia w naszym mieście wolnej i bezpiecznej przestrzeni do swobodnego życia dla wszystkich ludzi, niezależnie od różnic między nimi. Głównym elementem projektu jest interaktywna wystawa fotograficzna. Jej tytuł Coś takiego nie może istnieć to słowa królowej Wiktorii do ministra, który chciał zakazać stosunków seksualnych między kobietami w Wielkiej Brytanii. Wystawa składa się z:

  • wirtualnej galerii fotografii zawierającej zdjęcia uczestniczek projektu. Fotografie przedstawiają nie tyle postaci, co miejsca znajdujące się w przestrzeni miejskiej Białegostoku bądź okolicach, wybrane przez same bohaterki, dla nich ważne, tak by uchwycić w nich ślady ich obecności, wskazać jej przejawy, pokazać miejsce spersonifikowane, tym samym tworząc metaportrety konkretnych bohaterek.
  • miejskiej galerii fotografii w formie kampanii outdoorowej. W dniach 2–16 czerwca na dziewięciu citylightach w centrum miasta zaistnieją wybrane zdjęcia z każdego zestawu.

Wystawie towarzyszyć będzie panel dyskusyjny pt. "Coś takiego nie może istnieć w Białymstoku", który odbędzie sie 7 czerwca (sobota) w białostockiej Galerii Arsenał. Tematem będzie niewidoczność kobiet nieheteronormatywnych, jej źródła i poszukiwanie ewentualnych rozwiązań. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Skowrońska, socjolożka z Uniwersytetu w Białymstoku. Gościniami będą: Monika Kłosowska (Uniwersytet Warszawski), Marzena Lizurej (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Świdzinska (artystka i performerka), Ula Stachijuk (uczestniczka projeku). Planujemy również zorganizowanie spotkania podsumowującego z uczestniczkami projektu, by po trzech latach ponownie spotkać się i wspólnie spędzić czas.

O autorkach.

Anna Kozicka ‐ wiceprezeska Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, współtwórczyni projektu Dziew/czyny. Dni Różnorodności Kobiet w Białymstoku, pracuje nad doktoratem z mistyki kobiet z perspektywy kulturowej. Slamerka, poetka, z zawodu arteterapeutka. Ważną wartością jest dla niej rodzina z krwi i z wyboru. Czuje się szczęśliwym i wolnym człowiekiem i tą radością dzieli się ze światem.

Emilia Oksentowicz ‐ białostoczanka, fotografka, studia kończyła na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (kierunek scenografia oraz fotografia), obecnie mieszka w Warszawie, gdzie angażuje się w inicjatywy feministyczne, grupy oddolne, ruch skłoterski. Feministka, antyfaszystka, osoba niehetronormatywna, weganka. Wierzy, że poprzez inicjatywy społeczne mamy szanse wpłynąć na rzeczywistość.

Finansowanie.

Projekt został sfinansowany przez portal crowdfundingowy PolakPotrafi.pl dzięki wsparciu społecznemu wspaniałych osób, którym serdecznie dziękujemy.

Matronaty.

Fundacja FEMINOTEKA DZIEW/CZYNY - Dni Różnorodności Kobiet w Białymstoku Codziennik Feministyczny Stowarzyszenie Lambda Warszawa Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii Gazeta Wyborcza

Queeronat.

Queer Sex Shop Kinky Winky

Wsparcie.

Zrealizowano dzięki pracy wolontaryjnej